Noutati fiscale mai 2020

Actele normative cu incidență în materie fiscală publicate în Monitorul Oficial al României în perioada 04 – 08 mai 2020

Hotărârea Guvernului nr. 340 /2020 pentru modificarea şi completarea titlului VII „Taxa pe valoarea adăugată” din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 (M. Of. nr. 364 din 6 mai 2020)

Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 987/2020 pentru modificarea şi completarea unor ordine ale preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală privind aprobarea modelelor unor formulare utilizate în domeniul colectării creanţelor fiscale (M. Of. nr. 368 din 7 mai 2020)

Sursa: ANAF